LifeBud

 TYP ZIELONY PRZYSTANEK dodatek do zestawów ZP-01 i ZP-02 składający się z opcjonalnych elementów: PERGOLA, ŁAWA Z DONICĄ, ZIELONA ŚCIANA, DONICA WOLNOSTOJĄCA – do indywidualnego opracowania dla każdej lokalizacji 

PERGOLA ZP03/1 konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 9007 lub RAL 7016 (dla lokalizacji na Starym Mieście); Rośliny nasadzone wzdłuż tylnej ściany pergoli, w specjalnie wykonanym wykopie z układem warstw podłoża zapewniającym zarówno prawidłowy rozwój roślin, jak i wysoką przepuszczalność dla infiltracji wód opadowych do gruntu. Ostatnia (górna) warstwa podłoża nie powinna przewyższać poziomu/niwelety terenu.

DONICA Z ŁAWĄ ZP03/2 stalowa donica w okładzinie drewniano-stalowej, z funkcją siedzenia; elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 9007 lub RAL 7016 (dla lokalizacji na Starym Mieście)

DONICA WOLNOSTOJĄCA ZP03/3 – donica przy wiacie z możliwością odprowadzenia nadmiaru wody, wykonana z betonu architektonicznego w naturalnym kolorze; układ warstw podłoża zapewniający zarówno prawidłowy rozwój roślin, jak i wymaganą przepuszczalność. Donica nie może być lokalizowana od strony najazdowej, ani przy gablocie reklamowej umieszczonej w ścianie bocznej. 

ZIELONA ŚCIANA ZP-03/4 – konstrukcja wsporcza dla roślin musi być zdystansowana od ściany wiaty i dostosowana indywidualnie do docelowej wielkości pnącza, jego wagi i sposobu wspinania się. Rośliny nasadzone wzdłuż tylnej ściany wiaty w specjalnie wykonanym wykopie wg zasad jak dla pergoli ZP-03/1. Nie dopuszcza się zielonej ściany na długości przęsła z gablotą reklamową

Dla każdego z ww elementów rośliny należy dobrać indywidualnie, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z danej lokalizacji przystanku (np.: nasłonecznienie) i cech roślin (np.: odporność na okresowe zalania i okresowe susze, dynamika wzrostu) oraz oczekiwanego efektu plastycznego.