LifeBud

SL/PR-B01 – słupek przystankowy, projekt z przeznaczeniem na obszary poza rejonem staromiejskim, dla miejsc nowych i nowoprojektowanych; wysokość 320cm, z tablicą wysokości 100cm

kolorystyka: RAL 9007; 

karta techniczna modelu załączona na końcu katalogu