LifeBud

Właściwy dobór i rozmieszczenie małej architektury wpływa na bezpieczeństwo osób z jej elementów korzystających oraz odgrywa istotną rolę w harmonijnym i funkcjonalnym powiązaniu projektowanego otoczenia z zabudową osiedla.

Elementy małej architektury, określane mianem drobnych form architektonicznych (DFA) są to wszystkie elementy budowlane – poza budynkami – odgrywające istotną rolę w kompozycji terenów zieleni, oraz wyposażenie uzupełniające i wspomagające funkcjonowanie tych terenów.

Zakres tej definicji obejmuje zatem dużą grupę elementów użytkowych i kompozycyjnych znajdujących się na terenie każdego osiedla mieszkaniowego.

Nie tylko właściwy dobór i rozmieszczenie elementów małej architektury ma znaczenie dla funkcjonalnego zagospodarowania terenu. Prawidłowy dobór stylistyki urządzeń, dostosowany do jakości i charakteru przestrzeni osiedla warunkuje pozytywne ich przyjęcie przez mieszkańców, zarówno w przypadku osiedli nowo powstających, jak i modernizowanych.

Ponadto wpływa w znaczącym stopniu na sposób postrzegania osiedla, co przekłada się między innymi do ocenę standardu mieszkań, a tym samym ich wartość na rynku nieruchomości.

W niniejszym artykule poruszę tylko problematykę związaną z pierwszą i zarazem najliczniej reprezentowaną grupą mniejszych form architektonicznych.

Do elementów małej architektury należą niewielkie obiekty użytkowe i utrzymania porządku, takie jak: ławki, kosze na śmieci, gabloty i tablice ogłoszeniowe, parkingi dla rowerów, kwietniki i donice, stoliki do gier, rzeźby oraz obiekty o większych gabarytach, na trwałe związane z gruntem: wszelkiego typu altany, pergole, trejaże czy elementy wyposażenia placów zabaw.

Do tej grupy można zaliczyć także murki oporowe i schody terenowe czy tarasy, będące niekiedy integralnym elementem układu komunikacyjnego, w przypadku osiedli znajdujących się na terenach o zróżnicowanej wysokości.

Mała architektura

Elementy małej architektury możemy podzielić na kilka grup. Do pierwszej należą elementy o małych gabarytach, często wolno stojące, ruchome lub połączone z gruntem za pomocą różnego rodzaju wkrętów, mocowanych do nawierzchni.

Te elementy spotykamy w przestrzeni publicznej najczęściej. Są to:

  • Ławki
  • Kosze na śmieci
  • Gabloty i tablice ogłoszeniowe
  • Parkingi dla rowerów
  • Kwietniki i donice

Jedna odpowiedź

  1. Wow, superb weblog structure! How long have you been running a blog for?

    you make blogging look easy. The full glance of your website
    is wonderful, as well as the content! You can see similar here dobry sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *