LifeBud

Zajmujemy się produkcją oraz montażem ekranów akustycznych. Ekrany wykonujemy z przezroczystych lub półprzezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (ich działanie polega zwykle na odbijaniu fali dźwiękowej) oraz z materiałów odbijająco – pochłaniających, takich jak np. beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu itp., z ceramiki, wreszcie ze specjalnych kaset akustycznych wypełnionych wełną mineralną umieszczoną między siatkami stalowymi (tzw. zielona ściana), wewnątrz perforowanej blachy lub panelu PCV.

Ekrany akustyczne Głogów

Ekran akustyczny lub dźwiękochłonny jest to naturalna lub sztuczna przeszkoda, ustawiona na drodze między źródłem hałasu a punktem obserwacji, za przeszkodą powstaje obszar o zmniejszonym natężeniu dźwięku zwany cieniem akustycznym. Obszar cienia wyznacza się metodami identycznymi jak obszar cienia w optyce, obszar ten jest jednak znacznie ograniczony dla fal dźwiękowych o dużej długości ze względu na ich dyfrakcję.

Swoją użyteczność ekrany zawdzięczają dwóm podstawowym parametrom fizycznym – izolacyjności akustycznej oraz współczynnikowi pochłaniania dźwięku. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za ilość energii akustycznej jaka przedostanie się przez sam ekran do strefy przez niego chronionej, a drugi parametr za ilość energii fali dźwiękowej jaka zostanie odbita ponownie w stronę źródła dźwięku. Aby skuteczność ekranów akustycznych była wysoka oba parametry powinny być jak najwyższe, tzn. ilość energii fali akustycznej odbitej oraz przedostającej się przez warstwę ekranu powinna być jak najmniejsza.

Jakkolwiek przy projektowaniu ekranu bierze się pod uwagę głównie jego wysokość, długość oraz usytuowanie względem źródła hałasu (np. względem jezdni tak aby utworzyć odpowiednio rozległy cień akustyczny), to szczególnie istotną kwestią jest również materiał z jakiego ekran został wykonany oraz struktura jego powierzchni, ograniczająca odbicia dźwięku.

Drogowe ekrany akustyczne wykonuje się z przezroczystych lub półprzezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (ich działanie polega zwykle na odbijaniu fali dźwiękowej) oraz z materiałów odbijająco – pochłaniających, takich jak np. beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu itp., z ceramiki, wreszcie ze specjalnych kaset akustycznych wypełnionych wełną mineralną umieszczoną między siatkami stalowymi (tzw. zielona ściana), wewnątrz perforowanej blachy lub panelu PCV. Tego typu ekrany akustyczne dzięki różnorodnym konstrukcjom umożliwiają rozrost i utrzymanie roślin płożących.Buduje się również tzw. ekrany zielone, a więc nasypy ziemne obsadzone roślinnością.

Ekrany akustyczne a w zasadzie panele akustyczne są jednym z najczęściej wykorzystywanych elementów dźwiękochłonnych do wznoszenia barier mających na celu ograniczenie hałasu drogowego docierającego do zabudowań usytuowanych wzdłuż dróg i autostrad.

Wynika to między innymi z bardzo dobrych parametrów akustycznych tych paneli, długoletniej trwałości, łatwości ich montażu, wysokiej estetyce i relatywnie niskim kosztom całkowitym. Ekrany akustyczne mają wiele zalet, wśród których trzeba wymienić ich ergonomiczną a jednocześnie efektywną budowę. Składa się ten najbardziej powszechny i najczęściej używany, czyli panel typu „zielona ściana” z odpornej na korozję ocynkowanej ramy wraz z zabezpieczającą z zewnątrz powierzchnię ekranu siatką stalową i wypełnienia izolującego zwełny skalnej isoroc pochłaniającego falę dźwiękową.

Najczęściej powierzchnia ekranów dźwiękowych osłonięta jest zieloną siatką z tworzywa sztucznego zapewniającego estetykę oraz zabezpieczającą wypełnienie ekranu akustycznego lub przygotowana w innych technologiach skutecznie pochłaniających dźwięk przejeżdżających pojazdów lub innego typu źródła zbyt dużej mocy dźwięku w pobliżu zabudowań lub innych wymagających ochrony dźwiękowej terenów

Zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz.826) ochronie akustycznej podlegają 4 podstawowe grupy terenów – wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Kwalifikacja badanych obszarów do wymienionych w załączniku grup terenów winna odbywać się na podstawie aktualnego przeznaczenia terenu, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego lub innym dokumentem stwierdzającym przeznaczenie badanego obszaru.

Staramy się dokładać wszelkich starań aby zarówno montaż jak i merytoryczne i techniczne przygotowanie do niego stały na najwyższym poziomie i spełniały wszystkie powyzsze normy. Dzięki temu oferowana przez nas usługa sprzedaży i montażu ekranów dźwiękochłonnych to dobry wybór. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i sprawdzenia jej w praktyce.

3 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *